Zapisnik s 16-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije održane dana 14. travnja 2010.

Zapisnik
16-10.pdf