Zapisnik s 15-10 sjednice Vijeća za elektroničke medije održane dana 13. travnja 2010.

Zapisnik
15-10.pdf