Logo
  • hr
  • en

Vijeće za elektroničke medije je na 6-20 sjednici održanoj 12. veljače 2020. otvorilo ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 03/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija.

Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 03/20 za obavljanje medijske usluge radija otvorene su ponude:

Koncesijsko područje – Pristigle ponude

Šire područje grada Mursko Središće (grad Mursko Središće te općine Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec (G-MS); 104,0 MHz – MEDIA-MIX-RADIO 105 d.o.o.

Grad Koprivnica (G-KC); 94,1 MHz – GLAS PODRAVINE d.o.o.