Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 9. svibnja 2019. donijelo je Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelje medijske usluge Multikulturalna medijska usluga Srijem – Internet radio Srijem, Radio Sv. Ivan Zelina d.o.o., Hrvatski radio Karlovac d.o.o. i Zdrug katoličkih skauta Hrvatske.