Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 3. svibnja 2019. donijelo je Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju broj 01/17 i 02/17 za 2018. godinu – 4. dio.

Na istoj sjednici donesene su i Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/2017 za 2018. za pružatelje medijske usluge MEDIA FI d.o.o., RADIO BANOVINA d.o.o., MEGA-ERP d.o.o., RADIO 047 d.o.o. i PULSKA FILMSKA TVORNICA.