Upozorenje Vijeća za elektroničke medije o izvještavanju za vrijeme pandemije korona virusa

Obzirom na veliki interes javnosti u svezi pandemije COVID-19 i u svrhu zaštite javnog interesa, Vijeće za elektroničke medije upozorava sve elektroničke medije u Republici Hrvatskoj kao i elektroničke medije čiji je poslovni nastan na području druge države članice EU, a koji se obraćaju publici na teritoriju RH, na sljedeće: da je svaki pružatelj medijskih … Nastavi čitati Upozorenje Vijeća za elektroničke medije o izvještavanju za vrijeme pandemije korona virusa