U NN objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesija br. 01/19 (televizija i radio)

Rok za podnošenje zahtjeva za dostavu dokumentacije za nadmetanje potrebne za izradu ponude je 7 dana od objave Obavijesti u Narodnim novinama odnosno do 8. veljače 2019.

Rok za podnošenje ponuda je 30 dana od objavljivanja Obavijesti u Narodnim novinama, odnosno do 4. ožujka 2019.

Obavijest

Narodne novine br. 12/2019 1.2.2019.

Obrasci iz Dokumentacije za nadmetanje mogu se preuzeti ovdje

NAPOMENA: Mole se zainteresirani ponuditelji da prilikom podnošenja zahtjeva za dostavu dokumentacije obavezno naznače koncesijsko područje za koje namjeravaju aplicirati.