Logo
 • hr

Poziv za iskazivanje javnog interesa – obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija

Pozivaju se udruge civilnog društva, znanstvene, kulturne, sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne udruge i institucije kao i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja:

 • Varaždinska županija
 • grad Varaždin
 • općina Vela Luka
 • gradovi Valpovo i Belišće te općine Marijanci i Bizovac
 • šire područje grada Murskog Središća te općine Selnica, Sveti Martin na Muri i Vratišinec
 • općina Vidovec, Beretinec i dio grada Varaždina
 • grad Koprivnica
 • Zadarska županija
 • grad Rijeka
 • Primorsko-goranska županija
 • grad Osijek
 • grad Nova Gradiška i općine Rešetari, Dragalić i Cernik

da dostave pisano očitovanje o iskazu javnog interesa. Interes javnosti iskazuje se za djelovanje radijskog kanala kao elektroničkog medija, a ne za određenog nakladnika. Rok za dostavu iskazivanja interesa je najkasnije do 2. studenoga 2019. godine (zaključno do 12 sati).