Poziv za iskazivanje javnog interesa – digitalna regija D7 i d44-46

Pozivaju se udruge civilnog društva, znanstvene, kulturne,
sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne udruge i
institucije kao i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe s
područja Zadarske, Šibensko-kninske te dijela Ličko-senjske
županije; te gradova Zagreba, Velike Gorice, Svete Nedelje,
Samobora, Jastrebarskog, Karlovca, Ozlja, Duga Rese te općina
Stupnik, Klinča Sela, Krašić, Pisarovina, Lasinja, Žakanje,
Draganić, Netretić, Generalski Stol, Barilovići, Krnjak, Vojnić i
Bosiljevo, da dostave pisano očitovanje o iskazu javnog interesa.

Interes javnosti iskazuje se za djelovanje novog televizijskog
kanala kao elektroničkog medija, a ne za određenog
nakladnika. 

Rok za dostavu iskazivanja interesa je 11.travnja 2016. godine
(zaključno do 12 sati). 

Poziv