Počelo provođenje projekta edukacije pružatelja elektroničkih medija

Zagreb, 12. rujna 2019. – Agencija za elektroničke medije potpisala je 12. kolovoza 2019. godine Ugovor o pružanju usluga s tvrtkom Panda komunikacije d.o.o., koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave, u svrhu provođenja radionica/edukacija o proizvodnji i objavljivanju audiovizualnih, radijskih programa i sadržaja koji su od javnog interesa.

Cilj projekta je podići kapacitete pružatelja elektroničkih medija za kvalitetniju produkciju emisija na dio tema definiranih člankom 64. Zakona o elektroničkim medijima i članka 6. Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.  U odabiru tema za ovogodišnje radionice sudjelovali su svojim prijedlozima i zainteresirani pružatelji medijskih usluga.

Prva radionica na temu Razvoja i poticanja medijske pismenosti održat će se 28. rujna 2019. u Zagrebu. Detaljne upute o samoj radionici bit će objavljene naknadno.

Pozivamo pružatelje elektroničkih medija da aktivno sudjeluju na radionicama.