Logo
  • hr
  • en

Oglašavanje tijela državne uprave i pravnih osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske

Člankom 33. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) propisano je da su tijela državne uprave kao i pravne osobe u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske dužne 15% godišnjeg iznosa namijenjenog promidžbi svojih usluga ili aktivnosti utrošiti na oglašavanje u audiovizualnim ili radijskim programima regionalnih i lokalnih nakladnika televizije i/ili radija. Istim je člankom, stavkom 2., propisano da su tijela državne uprave i pravne osobe dužne do 31. ožujka svake kalendarske godine izvijestiti Vijeće za elektroničke medije o učinjenom oglašavanju u navedenim programima.

NAPOMENA
Molimo da se popunjeni obrazac dostavi putem elektroničke pošte isključivo u .xls obliku zbog daljnje obrade dostavljenih podataka.