Odluka o raspodjeli sredstava Javnog natječaja broj 01/14 – neprofitni pružatelji medijskih usluga iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođači audiovizualnog i/ili radijskog programa

Na temelju provedenog Javnog natječaja broj 01/14 za raspodjelu
sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti
elektroničkih medija izdvojenih u 2013. godini – neprofitni
pružatelji medijskih usluga iz članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitni
pružatelji elektroničkih publikacija i neprofitni proizvođači
audiovizualnog i/ili radijskog programa („Narodne novine“, broj
30/14) za 11 neprofitnih pružatelja elektroničkih
publikacija
dodijeljena su sredstva u iznosu od
=681.120,00 kuna, a za 4 neprofitna
proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
u
iznosu od =290.880,00 kuna.

 Predmetna odluka dostavlja se javnom objavom u
„Narodnim novinama“. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga
dana od dana javne objave .

 Neprofitni pružatelji elektroničkih publikacija i
neprofitni proizvođači audiovizualnog i/ili radijskog programa
putem Internet stranica Agencije biti će obaviješteni o vremenu
potpisivanja Ugovora o korištenju sredstava Fonda.

 Odluka