Obrazac za prijavu u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

Dana 17. studenoga 2013. stupio je na snagu Pravilnik o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa. Sukladno članku 16. citiranog Pravilnika obveza je pružatelja elektroničkih publikacija, koji su upisani u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija, a neprofitni su pružatelji elektroničkih publikacija, da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika dostave obrazac za prijavu u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija te dokumentaciju propisanu člankom 10. Pravilnika.

Obrazac za upis pružatelja EP.doc