Logo
  • hr

Objavljena publikacija “Medijska regulatorna tijela i zaštita maloljetnika”

Transnacionalna suradnja, samo- i koregulacija te medijska pismenost glavni su faktori za stvaranje ujednačenog polja rada na području zaštite maloljetnika.

Publikacija „Medijska regulatorna tijela i zaštita maloljetnika nastala je u okviru zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Europi“ (JUFREX), te je pripremljena zajedničkim naporima predstavnika hrvatske, bosanskohercegovačke, kosovske, crnogorske, makedonske i srpske regulatorne agencije.

Ovom publikacijom njezini autori nastoje pridonijeti razumijevanju koncepta zaštite maloljetnika u svijetu audiovizualnih medijskih usluga te naglasiti ulogu nacionalnih regulatornih tijela u tom procesu analizirajući situaciju u regiji te nudeći nekoliko preporuka i zaključaka. 

Publikacija sadrži pregled europske i međunarodne pravne podloge na temu zaštite prava djece te je u drugom dijelu fokusirana na Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama iz 2010. koja je implementirana u svim državama koje su sudjelovale u ovom projektu. Posebna je pažnja posvećena razlikama u interpretaciji na nacionalnoj razini pravila koja se odnose na sadržaje koji „bi mogli u znatnoj mjeri loše utjecati n a maloljetnike“ i „koji bi mogli loše utjecati na maloljetnike“.

Iako je važno uzeti u obzir kulturne i povijesne elemente specifične za svaku pojedinu zemlju, dokument promiče jasan i harmoniziran sustav klasifikacije vremena emitiranja i vizualnih simbola za klasifikaciju programa (tzv. watershed).