Objavljen priručnik „Kako izvještavati (o) djeci i mladima“

Agencija za elektronič­ke medije, u sklopu svojih redovitih aktivnosti vezanih uz poticanje medijske pismenosti, svake godine orga­nizira edukacije za nakladnike o dijelu tema koje oni mogu prijaviti na Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti.

Drugi ciklus edukacija na temu „Poticanje kvalitetnih programa za djecu i mlade, kojima je cilj pro­micanje njihove dobrobiti“, održan je u organizaciji stručnih timova Panda komunikacija i Mreže mladih Hrvatske. U četiri grada (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) održano je, u razdoblju od stu­denoga 2016. do lipnja 2017., pet dvodnevnih radionica na kojima je sudjelovalo 95 novinara i urednika iz 73 medija.

Na radionicama novinari i urednici upoznati su s javnim politikama u okviru kojih djeca i mladi ostvaruju svoja prava, a novinari i urednici (elektroničkih medija) obavljaju svoje poslove. Uz to su analizirani praktični primjeri, provodile su se vježbe te razmjenjivala iskustva. Prikazivanjem primjera dobrih i loših praksi stručnjaci i polaznici su razmijenili iskustva i definirali (ne)poželjne pri­stupe u izvještavanju. Razmjenom ideja definirane su relevantne teme koje nisu dovoljno zastupljene u medijskom prostoru te ključni akteri. Završno, na svim radionica­ma polaznici su, uz vodstvo stručnjaka, izradili sinopsise emisija, koji ostaju kao trajni orijentir novinarima za kvalitetno koncipiranje radijskih i televizijskih emisija o (za) djecu i mlade.

U sklopu ovog projekta nastala je i elektronička publikacija “Kako izvještavati (o) djeci i mladima“, koja daje sukus stručnih izlaganja i praktičnog rada s radionica. Zamišljena je kao vodič novinarima u izvještavanju o (za) djeci i mladima i inspiracija za stvaranje kvalitetnih priloga, prilagođenih potrebama i shvaćanjima djece i mladih. U njoj se mogu pronaći ključne informacije o pravima djece i mladih u medijima, analize dobrih i loših radijskih, odnosno televizijskih praksi s preporukama, sinopsisi radijskih i televizijskih emisija te internetskih serijala, praktični savjeti za rad s djecom i mladima te popis relevantnih tema o kojima bi se trebalo izvještavati.

Brošuru možete preuzeti ovdje.