Obavijest o prvoj radionici u sklopu projekta edukacije pružatelja elektroničkih medija