Logo
  • hr

Bilateralni susret: Posjet delegacije katalonskog regulatora CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya)

Delegacija katalonskog regulatora CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) u dvodnevnom je posjetu Agenciji za elektroničke medije.

Riječ je o bilateralnom susretu organiziranom u svrhu razmjene iskustava i najbolje prakse te mogućnostima daljnje suradnje na raznim područjima regulacije elektroničkih medija. Bilo je riječi o implementaciji revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama u nacionalno zakonodavstvo, suradnji na području medijske pismenosti te projekta Žene i mediji, pokrenutog od strane AEM-a, a u sklopu Mediteranske regulatorne mreže (MNRA) kojom predsjeda Audiovizualno vijeće Katalonije.

U sklopu posjeta katalonske delegacije organiziran je sastanak i obilazak Hrvatske Radiotelevizije.

Bilateralni sporazum između Agencije za elektroničke medije i Audiovizualnog vijeća Katalonije potpisan je u veljači 2017.