Logo
  • hr

Otvorene ponude temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 01/19

OBJAVA MEDIJIMA NAKON SJEDNICE VIJEĆA M E D I J I M A –

Vijeće za elektroničke medije je na 09-19 sjednici održanoj 13. ožujka 2019. otvorilo ponude pristigle
na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 01/19 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge
radija i televizije (dalje: Obavijest) objavljenoj u Narodnim novinama broj 12/2019 od 1. veljače 2019.
Temeljem gore navedene Obavijesti, otvorene su ponude: