Logo
  • hr

Zapisnik s 9-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. ožujka 2019.

DNEVNI RED

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije i radija br. 1/19
  2. Ovjera Zapisnika
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društvu Analog Conversion Digital Centar d.o.o. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal INMEMORIAM TV
  5. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društvu MTS d.o.o. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal MUZZIK
  6. Prijedlog odluke u upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  7. Razno