Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 8-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. veljače 2020.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge praćenja tiskanih medija, Internet portala i TV i radio emisija
  4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave reprezentacije i sredstava za čišćenje
  5. Prijedlog odluke o naručivanju materijala za potrebe provođenja projekta Medijska pismenost
  6. SVEVID d.o.o. – zahtjev za dobivanje dopuštenja za pružanje medijskih usluga na zahtjev („SVEVID“)
  7. RTL HRVATSKA d.o.o. – zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal RTL ADRIA
  8. Razno