Logo
 • hr
 • en

Zapisnik s 7-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. veljače 2020.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju poštanskih usluga
 4. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava temeljem javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti
 5. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave uredskog materijala
 6. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 03/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za ponuditelje MEDIA-MIX-RADIO 105 d.o.o. i GLAS PODRAVINE d.o.o.
 7. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 03/20
 8. Prijedlozi za upis pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispis pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 9. Razno