Logo
 • hr

Zapisnik s 7-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. veljače 2019.

DNEVNI RED

 1. Ovjera Zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave računalne opreme (Lenovo Ideapad Yoga C930, 7 komada)
 4. Prijedlog odluke o odabiru društva Span d.o.o. u predmetu nabave: Lenovo Docking station Thinkpad Thunderbolt 3, 7 komada
 5. Prijedlog odluke o odabiru društva Končar d.d. u predmetu nabave: Licenca Windows 10 Professional OEM, 64 bit, 7 komada
 6. Prijedlog odluke o odabiru društva Span d.o.o. u predmetu nabave: Wireless oprema
 7. Prijedlog odluke o odabiru ponude društva Span d.o.o. u predmetu nabave računalne opreme
 8. Usvajanje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana koji je realiziran do 31.12.2018.
 9. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018.
 10. Prijedlog odluke o ispravku vrijednosti i otpisu potraživanja financijske imovine na dan 31. prosinca 2018.
 11. Prijedlog Operativnog plana za 2019. Agencije za elektroničke medije
 12. Zamolba za poboljšanjem čujnosti od strane nakladnika Medulinska rivijera d.o.o.
 13. Prijedlog odluke o donaciji, rashodovanju i isknjiženju upotrebljivih osnovnih sredstava
 14. Prijedlog odluke o rashodovanju i isknjiženju neupotrebljivih osnovnih sredstava
 15. Razno