Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 6-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. veljače 2020.

DNEVNI RED

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 3/20
  2. Ovjera zapisnika
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Duplicato media d.o.o. – zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal CinceStar TV 2
  5. EPRA- članarina za 2020.
  6. Razno