Logo
  • hr

Zapisnik s 5-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 6. veljače 2019.

DNEVNI RED

  1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  2. Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave pružanja tehničke usluge edukacije nakladnika (Evidencijski broj nabave E-MV 6/19)
  3. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja Gimnaziji Antuna Vrančića iz Šibenika kao neprofitnom pružatelju za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal RADIO GAV
  4. Prijedlog odluke u upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
  5. Razno