Zapisnik s 47-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 08. prosinca 2016.

Zapisnik s 47-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 08. prosinca 2016.

 D N E V N I   R E D: 

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest broj 05/16 o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti radija
  2. Ovjera zapisnika
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest broj 04/16 za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti radija
  4. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
  5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – upućivanje Ministarstvu kulture na prethodno mišljenje
  6. Montura d.o.o. – zahtjev za donošenjem dopunske odluke u postupku Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije – emitiranje specijaliziranih televizijskih kanala u zemaljskoj mreži unutar Multipleksa D
  7. Zahtjevi za ispis i upis pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  8. Prijedlog Poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija
  9. Razno