Zapisnik s 44-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. studenoga 2016.

Zapisnik s 44-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. studenoga 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Donošenje odluka o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti televizije temeljem Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/16
  2. Razno