Zapisnik s 43-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. studenoga 2016.

Zapisnik s 43-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. studenoga 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Donošenje odluka o davanju koncesija za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 01/16 i 03/16
  3. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
  4. Prijedlog troškovnika za 9. Dane elektroničkih medija
  5. Prijedlozi za ispis, upis i odbijanje upisa elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  6. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave pružanja usluga istraživanja medijskih potreba u slobodnoj distribuciji putem zemaljske mreže DVB-T od 2020. godinu i prelazak na DVB-T2 tehnologiju odašiljanja
  7. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku bagatelne nabave pružanja usluga izrade analize tržišta elektroničkih publikacija upisanih u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija sukladno Zakonu o elektroničkim medijima
  8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka bagatelne nabave za usluge revizije
  9. Prijedlog odluke o poništenju postupka javne nabave usluge tehničke pomoći za izradu studije društvenog utjecaja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za razdoblje od 2013. – 2015.
  10. Razno