Zapisnik s 42-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. studenoga 2016.

Zapisnik s 42-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. studenoga 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Zahtjevi trgovačkih društava Vectura d.o.o. i Indigo projekt d.o.o. za poništenjem Obavijesti o namjeri davanja koncesija broj 02/16 za obavljanje djelatnosti televizije
  2. Utvrđivanje formalnih uvjeta za ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 01/16 za obavljanje djelatnosti radija
  3. Prijedlog Obavijesti o namjeri za davanja koncesija broj 05/16 za obavljanje djelatnosti radija
  4. Razno