Zapisnik s 41-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 04. studenoga 2016.

Zapisnik s 41-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 04. studenoga 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Utvrđivanje formalnih uvjeta za ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 01/16, 02/16 i 03/16
  3. Razno