Logo
 • hr

Zapisnik s 4-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 30. siječnja 2019.

DNEVNI RED

 1. Ovjera Zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave računalne opreme
 4. Prijedlog odluke o nabavi soundbar sistema za televizor (zvučnici) od društva Instar Informatika d.o.o.
 5. Prijedlog odluke o nabavi televizora Sony KD 75xf8596 od društva Ronis d.o.o.
 6. Prijedlog odluke o nabavi Business Essentials licence (12 komada) od društva Span d.o.o.
 7. Prijedlog odluke o dopuštenosti koncentracije vezano na vlasničku strukturu društva MIROSLAV KRALJEVIĆ d.o.o. i društva MACA LM d.o.o. kao člana navedenog društva
 8. Prijedlog odluke o dopuštenosti koncentracije vezano na vlasničku strukturu društva RADIO-BROD INFORMIRANJE I MARKETING d.o.o. i društva MACA LM d.o.o. kao člana navedenog društva
 9. Molba nakladnika Radio Psunj d.o.o. za poboljšanjem čujnosti na području općine Cernik
 10. Zamolba HAKOM-u za dostavom tehničkih parametara za šire područje grada Slavonskog Broda
 11. Prijedlog Priručnika osnovnih grafičkih standarda
 12. Prijedlog Izvještaja o obavljenom popisu izvanbilančne evidencije
 13. Prijedlog Izvještaja o obavljanom popisu obveza
 14. Prijedlog Izvještaja o obavljanom popisu nefinancijske imovine
 15. Prijedlog Izvještaja o obavljenom popisu financijske imovine
 16. Razno