Zapisnik s 39-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. listopada 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Zahtjev društva Stella promocija d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal Shift TV
  4. Zahtjev udruge Savez Roma u RH „KALI SARA“ za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa, kao neprofitnom pružatelju, za radijski kanal KALI SARA HRVATSKA
  5. Zahtjev trgovačkog društva TVC Hungary Kft za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal Klasik TV.
  6. Zahtjev trgovačkog društva Hrvatski telekom d.d. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („MAXtv Videoteka“).
  7. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
  8. Udruga Gong – upit oko postupka prijenosa elektroničke publikacije na novog pružatelja
  9. Razno