Zapisnik s 38-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. listopada 2016.

Zapisnik s 38-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. listopada 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 03/16 za obavljanje djelatnosti radija na Širem području grada Krapine
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Razno