Zapisnik s 37-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. listopada 2016.

Zapisnik s 37-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. listopada 2016. 

D N E V N I   R E D:

  1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija:

    a)      broj 01/16 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija
    b)      broj 02/16 za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije