Zapisnik s 34-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 09. rujna 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave pružanja udomljavanja i visoke raspoloživosti ISPO  za jednogodišnje razdoblje
  4. Razno