Logo
  • Hrvatski
  • Engleski

Zapisnik s 33-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. rujna 2020.

Dnevni red:

  1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.
  2. Razno