Logo
  • Hrvatski
  • Engleski

Zapisnik s 32-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. rujna 2020.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Donošenje odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije br. 04/20
  4. Donošenje odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije br. 05/20
  5. Pročišćeni tekst Programa dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
  6. Razno