Zapisnik s 31-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. kolovoza 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 06/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  4. Zahtjev Udruge „Multimedijalist“ za produljenje privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji
  5. Zahtjev OiV-a za dostavom informacija oko postupka davanja koncesija za pružanje medijskih usluga digitalnog radija (DAB+)
  6. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (pružatelji elektroničkih publikacija i pružatelji po članku 79. ZEM-a)
  7. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  8. Razno