Logo
 • Hrvatski
 • Engleski

Zapisnik s 31-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 10. rujna 2020.

DNEVNI RED:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije
 4. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/20 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
 5. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 06/20 za područje grada Pule (G-PU2);87,7 MHz i područje grada Rijeke (G-RI);98,4 MHz
 6. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audio programa društva Tonika d.o.o. za kanal Radio Tonika
 7. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a u odnosu na pružatelje elektroničkih publikacija Elektronski Zadar d.o.o., Rodna godina j.d.o.o., Udruga za informiranje javnosti Požega portal i Vox media d.o.o.
 8. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
 9. Razno