Zapisnik s 30-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. srpnja 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 03/21
  3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 05/21
  4. Razno