Zapisnik s 29-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 27. srpnja 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  4. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa trgovačkog društva PICKBOX d.o.o. za televizijski kanal PICKBOX TV2
  5. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa trgovačkog društva PICKBOX d.o.o. za televizijski kanal PICKBOX TV3
  6. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja informatičke opreme
  8. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o opskrbi prirodnim plinom s Gradskom plinarom Zagreb – opskrba d.o.o.
  9. Prijedlozi odluka o upisu, ispisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija
  10. Razno