Logo
  • Hrvatski
  • Engleski

Zapisnik s 29-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 27. kolovoza 2020.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje prijedloga financijskog plana za razdoblje 2021-2023
  2. Razno