Zapisnik s 28-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. srpnja 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 03/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije
  4. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 05/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  5. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (Pružatelji medijske usluge televizije, pružatelji medijske usluge radija, pružatelji medijske usluge na zahtjev)
  6. Razno