Logo
 • Hrvatski
 • Engleski

Zapisnik s 28-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. kolovoza 2020.

DNEVNI RED:

 1. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije br. 04/20
 2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 05/20
 3. Ovjera zapisnika
 4. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 5. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
 6. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu za područje grada Rijeke
 7. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu za područje grada Pule
 8. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja Udruzi za promicanje medijske kulture i audiovizualnih djelatnosti „AD TURRES“ za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal RADIO KAŠTEL
 9. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja ustanovi Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal RADIO LISINSKI
 10. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a
 11. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 12. Razno