Logo
  • Hrvatski
  • Engleski

Zapisnik s 27-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 9. srpnja 2020. Sjednica je održana elektroničkim putem

DNEVNI RED

Ad. 1.               Jednoglasno je odlučeno:

                        Ovjerava se zapisnik s 26-20 sjednice Vijeća.

Ad. 2.              Jednoglasno je odlučeno:

  1. Od nakladnika RTL Hrvatska d.o.o. koji je na kanalu RTL Televizija dana 2. srpnja 2020. u periodu od 18:30 do 20:00 sati u programu RTL Danas emitirao prilog o bazenima, zatražit će se očitovanje radi mogućeg kršenja članka 16. st. 1. i 2. ZEM-a.
  2. Po pritužbi na navodno neutemeljeno i neistinito izvještavanje te „kršenje prava djece, roditelja i ostalih“ u prilogu o uskraćenom obroku djeci u OŠ Draganić na kanalu NI televizija u programu Newsroom, nakladnika Adria News, emitiranom dana 17. lipnja 2020. oko 18:00 sati,  utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.
  3. Po pritužbi na elektroničku publikaciju plavakamenica.hr zbog kako se navodi nezakonitog djelovanja, rada bez prijave, bez objavljenog impressuma te zbog nepravilno označenih oglasa, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.

Ad. 3.              Jednoglasno je odlučeno:

Pokreće se postupak nabave usluge tehničke podrške za postojeće PMU programske proizvode i  konzultantske usluge (Evidencijski broj nabave: E-MV 01/20). Procijenjena vrijednost nabave iznosi  256.000,00 kn bez PDV-a. Odabrani postupak javne nabave je otvoreni postupak.

Ad. 4.              Jednoglasno je odlučeno:

Pokreće se postupak jednostavne javne nabave u predmetu nabave: udomljavanje PMU-a. Evidencijski broj nabave je BN 12/2020, dok procijenjena vrijednost (u kunama bez PDV-a) iznosi 40.000,00 kn.

Ad. 5.              Jednoglasno je odlučeno:

Raspisuje se poziv za iskazivanje javnog interesa za obavljanje  djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje:

  • grada Pule

Ad. 6.              Jednoglasno je odlučeno:

Vezano na dopis HAKOM-a koji je uputio Agenciji za elektroničke medije dana 25. lipnja 2020. u predmetu Zahtjeva Udruge za promicanje medijskog pluralizma „808“ – Radio 808 za postavljanje privremenog odašiljača na području centra Zagreba (frekvencija 104,2 MHz s efektivnom snagom od 400 W), Vijeće i Agencija ne mogu podržati predmetu zamolbu.

Ad. 7.              Jednoglasno je odlučeno:

                Daje se trgovačkom društvu Dritto radio d.o.o., Pantovčak 22, Zagreb,    OIB: 92014765784, dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski            prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog             programa za kanal     DRITTO RADIO. Dopuštenje se izdaje se na                 razdoblje od deset godina.

Ad. 8.              Jednoglasno je odlučeno:

                Daje se trgovačkom društvu Ineomedia d.o.o., Ulica grada Vukovara       269 F, Zagreb, OIB: 02105972783, dopuštenje za satelitski, internetski,                kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa           audiovizualnog  programa za kanal BIGG eSports Channel. Dopuštenje                se izdaje se na razdoblje od deset godina.

Ad 9.               Jednoglasno je odlučeno:

                Daje se trgovačkom društvu Ineomedia d.o.o., Ulica grada Vukovara       269 F, Zagreb, OIB: 02105972783, dopuštenje za satelitski, internetski,                kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa           audiovizualnog  programa za kanal WATAAAFIGHT CHANNEL.   Dopuštenje se izdaje se na razdoblje od deset godina.

Ad. 10.             Jednoglasno je odlučeno:

Svakom radniku Agencije za elektroničke medije u tom statusu na dan donošenja ove Odluke, isplatit će se na tekući račun naknada za godišnji odmor neoporezivo, a sukladno čl. 7. Pravilnika o porezu na dohodak (st .2., toč.. 5.), u iznosu od 1.500,00 kuna. Isplata će se izvršiti s isplatom plaće za sedmi mjesec 2020. godine.

Ad. 11.                  Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.