Zapisnik s 26-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. lipnja 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u postupku jednostavne javne nabave usluga praćenja gledanosti televizijskih kanala
  4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u postupku jednostavne javne nabave usluga fiksnog interneta i dostave IP streamova
  5. Prijedlog odluke konačne liste za isplatu potpore sukladno Javnom pozivu o mjerama pomoći honorarnim medijskim djelatnicima
  6. ULTRA SPLIT d.o.o. – zahtjev o ne nastajanju nedopuštene koncentracije
  7. Prijedlog odluke o isplati naknade za godišnji odmor
  8. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 04/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije
  9. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 04/21
  10. Razno