Zapisnik s 24-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 10. lipnja 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge ispitivanja, pregleda, analize praćenja i nadzora općih i komercijalnih TV programa na nacionalnoj razini
  4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 01/22
  5. Zahtjev društva Radio Banovina d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal Banovina TV
  6. Upit društva Večernji list d.o.o. u vezi stjecanja udjela u pružatelju medijske usluge radija
  7. Prijedlog Pravilnika o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom
  8. Prijedlog Pravilnika o tehničkim i drugim mjerama kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u programima
  9. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
  10. Razno