Zapisnik s 24-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. lipnja 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o poništavanju postupka jednostavne nabave usluge istraživanja  navika gledanja TV programa za djecu i roditelje u RH BN 28/21
 4. Prijedlog dopune odluke vezane za prijelom i tisak brošure Analiza Fonda 2016.-2019.
 5. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Splita (G-ST3)
 6. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području otoka Visa (L-VS)
 7. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 06/21 za područje grada Splita (G-ST3); 97,2 MHz i otoka Visa (gradovi Vis i Komiža); (L-VS); 93,4 MHz i 90,5 MHz
 8. Zahtjev Darija Kozjaka vl. CROTV HD Televizija Hrvatske dijaspore za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal Hrvatski radio Frankfurt Internet i satelitski radio
 9. Zahtjev Darija Kozjaka vl. CROTV HD Televizija Hrvatske dijaspore za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal CROTV HD Televizija hrvatske dijaspore
 10. GOLD FM d.o.o. – zahtjev o ne nastajanju nedopuštene koncentracije
 11. Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2022.-2024.
 12. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
 13. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 14. Razno