Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 24-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 04. lipnja 2020.

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Nacrt Programa dodjele sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
  4. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/19 za 2019. godinu za pružatelja medijske usluge Infantinfo d.o.o. – 11. dio
  5. Prijedlog odluke o prestanku važenja dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („VIDEOTEKA“) i ispisu društva HT PRODUKCIJA d.o.o. kao pružatelja audiovizualne medijske usluge na zahtjev („VIDEOTEKA“) iz Knjige pružatelja medijskih usluga na zahtjev
  6. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  7. Razno