Zapisnik s 22-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. svibnja 2022.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge tiska billboarda i zakupa oglasnog prostora – BN 23/22
  4. Prijedlog odluke o prihvaćanju dopune ponude u predmetu nabave usluge tiska billboarda i zakupa oglasnog prostora
  5. Zahtjev Srpskog privrednog društva „Privrednik“ kao neprofitnog pružatelja za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal Radio Privrednik
  6. Zamolba udruge RAST
  7. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (pružatelji medijske usluge radija i televizije i pružatelji po članku 26. i 92. ZEM-a)
  8. Razno