Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 22-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 21. svibnja 2020.

DNEVNI RED

            Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad. 1.               Jednoglasno je odlučeno:

                        Ovjerava se zapisnik s 21-20 sjednice Vijeća.

Ad. 2.              Jednoglasno je odlučeno:

  1. Po pritužbi na postupak i javnu izjavu glazbenog urednika Radio Drave nakladnika Radio Drava d.o.o. u svibnju 2020. u kojoj je kritizirano mišljenje Tonyja Cetinskog o cijepljenju uz objavu da se na tom radiju više neće emitirati pjesme navedenog glazbenika, utvrđeno je da nema kršenje ZEM-a.
  2. Po anonimnoj pritužbi na Radio Imotski nakladnika Hilaris d.o.o. koji svoj program emitira s uključenim „TA flag – traffic annoucment“  u kojoj se tvrdi da na taj način Radio Imotski ugoržava sigurnost i onemogućuje informiranje sudionika u prometu, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a. Predmetnu pritužbu Agencija će proslijediti HAKOM-u.
  3. Po anonimnoj pritužbi na emisiju Ex Yu Astro centar koja je emitirana na kanalu Z1 nakladnika Z1 Televizija d.o.o. dana 14. travnja 2020. u periodu od 00:00:00 do 02:00.00 sati, a u kojoj jedan od voditelja Davor Hodžić promovira nadrilječništvo, zatražit će se očitovanje nakladnika radi mogućeg kršenja čl. 12. st. 2. i 3.  Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektorničkim medijima.

Ad. 3.              Jednoglasno je odlučeno:

Agencija za elektroničke medije sklopit će anex ugovora s tvrtkom BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg J.F. Kennedya 6b, OIB 76394522236 iz Zagreba, o pružanju usluge izrade revizorskih izvješća.

Rok za izradu izvješća neovisnog revizora o dogovorenim revizijskim postupcima vezano za pravdanja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za za 2019. godinu za 5 nakladnika radija, 5 nakladnika televizije, 3 neprofitnia pružatelja elektroničkih publikacija i 2 neprofitnog proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa zbog pandemije COVID 19 je 9. listopada 2020.

Ad. 4.              Jednoglasno je odlučeno:

Prima se na znanje dopis nakladnika Robur j.d.o.o. od 19. svibnja 2020., a kojim predmetni nakladnik obaviještava Vijeće da se odriče koncesije – digitalno područjuje D6 (Velebit TV) i D7 (ADRIATIC TV). Predmetna informacija će se proslijediti HAKOM-u, registru koncescija i OiV-u. Ad. 5. Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.